Visa sökresultat som:


dejta tjocka kvinnor bilder Allmänt om maskinsäkerhet

Bakgrund

  • Tanken med alla samordningar inom standardiseringen för EG:s inre marknad har sin bakgrund i målen att det skall vara en inre fri marknad som råder mellan medlemsländerna.

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

  • Anger mer i detalj krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

  • Utdrag av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Minimidirektivet - Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)

  • Dessa föreskrifter gäller maskiner tillverkade före 1995.

Nya Maskindirektivet - Maskiner (AFS2008:3)

  • Alla ”maskiner” som tillverkas eller tas i bruk från och med 2009-12-29 skall uppfylla kraven i maskindirektivet. Maskindirektivet indelas i 11 bilagor, nedan presenteras några viktiga punkter.

Harmoniserade standarder

  • Genom att följa en harmoniserad Europeisk standard uppfyller man kraven i det direktiv som standarden harmoniserats mot

Riskbedömning och riskreducering - SS-EN ISO 12100:2010

  • För att kunna avgöra hur farlig en maskin är måste en riskbedömning göras. Ovan standard ger principerna för att utföra en riskbedömning.

träffa ryska kvinnor i sverige ALLEN-BRADLEY
Standarder för säkra styrsystem - SS-EN ISO 13849-1 och SS-EN 62061

  • Båda kan användas för att uppfylla maskindirektivets krav. SS-EN ISO 13849-1 använder PL och SS-EN 62061 använder SIL.

Sistema

  • Ett programverktyg för beräkningar av PL-nivå enligt SS-EN ISO 13849-1